Migawki z zajęć

Zajęcia odbywają sięw dobrej atmosferze, a poziom jest dostosowywany do umiejętności uczniów.