Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej obejmuje opieką dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej oraz uczęszczające do gimnazjum przebywające na leczeniu w zakładach opieki zdrowotnej.

Zespół organizuje proces dydaktyczno - wychowawczy dla dzieci:

  • przewlekle chorych
  • niepełnosprawnych ruchowo
  • upośledzonych umysłowo
  • z upośledzeniami sprzężonymi
  • niedostosowanych społecznie
  • zagrożonych uzależnieniami
  • z zaburzeniami zachowań

W skład Zespołu wchodzą szkoły przy następujących zakładach opieki zdrowotnej: